Zerodha

Zerodha Founder Nithin Kamath and Nikhil Kamath

Unicorn Start-up Zerodha Founder Nithin Kamath and Nikhil Kamath Gets Rs. 1000 Crore Salary Per Annum

All News Team

Zerodha Founder Nithin Kamath and Nikhil Kamath: Zerodha Founder Nithin and Nikhil Kamath and Nithin’s wife Seema Patil Also eligible ...